Geometric modelling of objects, phenomena and processes

Authors

Olha Shoman
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
https://orcid.org/0000-0002-3660-0441
Leonid Kutsenko
National University of Civil Defence of Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-1554-8848

Keywords:

Geometric modelling, Objects, phenomena and processes, Problems of geometric modelling

Synopsis

Information is provided on the construction of geometric models of objects in three-dimensional space. The implementation of methods and techniques of applied geometry is explained. The mathematical foundations of solving geometric modelling problems are considered. Information about shaping in the problems of modelling objects, phenomena and processes is presented. The application of geometric approaches to solving scientific and engineering problems in relation to various implementations is shown. The use of animation modelling tools for various classes of problems is demonstrated. The book's chapters contain examples that facilitate the perception of the material presented.

The book is intended for postgraduate students, undergraduates, research and teaching staff, and engineering and technical workers.

Author Biographies

Olha Shoman, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department
Department of Geometric Modeling and Computer Graphics

Leonid Kutsenko, National University of Civil Defence of Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor
Department of Engineering and Rescue Machinery 

References

Борисенко В. Д., Устенко С. А., Устенко І. В. Основи комп’ютерного моделювання в інженерній діяльності: навч. посіб. Миколаїв: ФОП Швець В. М., 2016. 276 с.

Васильєв С. В. Наближене конформне відображення круга на внутрішність многокутника // Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2004. № 8. С. 112–119.

Васильєв С. В. Побудова конформного відображення верхньої півплощини на заданий многокутник // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Вип. 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2005. Т. 29. С. 59–63.

Гриньов Б. В., Кириченко І. К. Аналітична геометрія: підручник. Харків: Гімназія, 2008. 340 с.

Даниленко В. Я., Шоман О. В. Розрахункові сітки як результат геометричних перетворень // Геометричне моделювання та інформаційні технології. 2018. № 2 (6). С. 24–29.

Ковальов С. М. Параметричний аналіз в геометрії: навч. посіб. Київ: КДТУБА, 1999. 82 с.

Кованцов М. І. Проективна геометрія. Київ: Вища шк., 1985. 368 с.

Куценко Л. М. Метод опису геометричної форми відбивача у випадку рухомого джерела променів // Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2004. № 6. С. 3–8.

Куценко Л. М., Васильєв С. В., Шоман О. В. Метод прогнозування графічного прояву гетерогенної реакції (лісової пожежі) // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Вип. 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2005. Т. 30. С. 19–27.

Куценко Л. М., Шоман О. В. Геометричне моделювання силових ліній вихору при розв’язанні задачі фільтрації // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Вип. 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2005. Т. 29. С. 10–17.

Морозова Г. В. Автоматичний вибір шляху руху робота за допомогою різновидів методу потенціалів // Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2009. № 82. С. 283–389.

Морозова Г. В. Геометрична інтерпретація методу потенціалів для трасування шляху мобільного робота // Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2010. № 85. С. 65–70.

Найдиш В. М., Верещага В. М., Найдиш А. В., Малкіна В. М. Основи прикладної дискретної геометрії: навч. посіб. / за ред. В. М. Найдиша. Мелітополь: ВДП «Люкс», 2007. 194 с.

Прикладна геометрія, інженерна графіка. Спеціальні розділи. Випуск 1: навч. посіб. / за ред. В. Є. Михайленко. Луцьк: ЛДТУ, 2006. 256 с.

Рвачов В. Л. Геометричні застосування алгебри логіки. Київ: Техніка, 1967. 212 с.

Рвачов В. Л. Теорія R-функцій та деякі її застосування. Київ: Наук. думка, 1982. 551 с.

Табакова І. С. Визначення необхідних та можливих напрямів обходу перешкод на шляху руху робота: мат. міжнар. наук.-пр. конф. // Сучасні проблеми геометричного моделювання. СПГМ-15. Мелітополь: ТДАТУ, 2013. С. 172–176.

Шоман О. В. Використання поверхонь однакового нахилу для одержання сімей паралельних кривих // Праці Таврійської державного агротехнічного університету. Вип. 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2011. Т. 49. С. 11–16.

Шоман О. В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів: монографія. Харків: НТУ «ХПІ», 2007. 288 с.

Шоман О. В., Даниленко В. Я. Розв’язання задач формоутворення двовимірних геометричних множин у тривимірному просторі // Сучасні проблеми моделювання. 2014. № 3. С. 147–152.

R функції. Енциклопедія кібернетики. Т. 2. Київ: Голов. ред. Укр. рад. енцикл., 1973. С. 379–380.

Downloads

Published

November 24, 2023

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.